Doprava od 19 € zadarmo!!! 

     

Reklamácia a vrátenie


Reklamácia a vrátenie

Dôležité! Pokiaľ máte podozrenie, že sa tovar počas prepravy poškodil, do 24 hodín nahláste túto skutočnosť doručujúcej firme. Predložte jej originálnu škatuľu a žiadajte spísanie reklamačného zápisu. Túto skutočnosť nám prosím oznámte do 2 dní od doručenia na e-mail eshop@vavrys.cz.

Postup pri vrátení tovaru

Nesplnila zásielka vaše očakávania? Alebo chcete vrátiť iba časť zásielky? Nezúfajte, tovar nám môžete do 14 dní odo dňa doručenia vrátiť. Stačí, ak ho v neporušených a nepoškodených pôvodných obaloch zašlete späť spolu s informáciou, že v súlade s § 1829 odstupujete od kúpnej zmluvy č. (číslo vašej objednávky). Na odkaze tu si môžete stiahnuť protokol o spätnom zaslaní tovaru, ktorý stačí vyplniť a priložiť k vrátenému tovaru.

Kompletný tovar posielajte zabalený v obale zabraňujúcom jeho poškodeniu na adresu:

VAVRYS CZ s.r.o.
Uherskobrodská 983
763 26 Luhačovice

Zaplatenú čiastku vám vrátime na účet, stačí len pripojiť číslo bankového účtu vrátane pomlčiek, na ktorý vám zašleme zaplatenú čiastku.

Postup uplatnenia reklamácie

Objavil sa problém s vašim tovarom? Nevešajte hlavu, postup reklamácie nie je nijako zložitý ani zdĺhavý. Stačí, ak nám na email eshop@vavrys.cz čo najskôr pošlete údaje uvedené nižšie:

Poškodený tovar

  • číslo faktúry
  • dôvod reklamácie (popis chyby tovaru atď.)
  • fotografie poškodeného tovaru a balíku, v ktorom produkt dorazil

Nefunkčný tovar

  • číslo faktúry
  • dôvod reklamácie (popis chyby tovaru atď.)

Kompletný reklamovaný tovar (nie iba poškodenú časť) zasielajte zabalené v obale zabraňujúcom jeho poškodeniu na adresu:

VAVRYS CZ s.r.o.
Uherskobrodská 983
736 26 Luhačovice

K reklamácii nám tiež napíšte, aké riešenie je pre vás najlepšie. Máte na výber z troch možností:

  • Vrátenie peňazí (v takom prípade pripojte aj číslo svojho bankového účtu vrátane pomlčiek, na ktorý vám zašleme zaplatenú čiastku)
  • Výmena tovaru
  • Oprava

Vyrozumenie o reklamácii vám dáme vedieť čo najskôr, najneskôr však do 3 dní odo dňa fyzického prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie vám dáme vedieť telefonicky alebo emailom.

Reklamačný poriadok

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zabezpečenie opravy priamo u predajcu.

Minimálna záručná lehota

Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu. V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná lehota, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.

Podmienky záruky

Kupujúcemu odporúčame prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku vzniknuté pri preprave už nie je možné uznať.

Reklamovanie tovaru

Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť. V takom prípade bude oproti daňovému dokladu vrátené aj poštovné (stačí doklad spolu s číslom objednávky zaslať na eshop@vavrys.cz). Poštovné vám bude vrátené vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.