Doprava od 499,- zdarma!!!

Ochrana osobních údajů


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Pro společnost VAVRYS CZ s.r.o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 

Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.


Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost VAVRYS CZ s.r.o.

VAVRYS CZ s.r.o.
Uherskobrodská 983
763 26 Luhačovice
Česká republika

společnost zapsána v OR vedeném KS v Brně, sp.  zn.: oddíl C, vložka 2389
IČ: 41601319
DIČ: CZ41601319

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V případě přenosu mimo EHP VAVRYS CZ s.r.o. používá jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štít na ochranu soukromí („Privacy Shield“) pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům? 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR“) je VAVRYS CZ s.r.o. (dále jen „správce“).


Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.


Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup ke svým údajům dle čl. 15 GDPR

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost VAVRYS CZ s.r.o., která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR

Kdykoli společnost VAVRYS CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu údajů dle čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
Máte-li účet u VAVRYS CZ s.r.o. nebo jste členem Věrnostního klubu VAVRYS CZ s.r.o., můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu na členských stránkách.

Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 20 GDPR
Máte právo na smazání jakýchkoliv osobních údajů zpracovaných společností VAVRYS CZ s.r.o. kdykoli s výjimkou těchto situací

*máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu,
*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně,
*máte u společnosti VAVRYS CZ s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu,
*jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili,
*váš dluh byl v posledních třech letech prodán třetí straně, v případě úmrtí zákazníka se jedná o jeden rok,
*jestliže jste provedli jakýkoliv nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 20 GDPR

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti VAVRYS CZ s.r.o. Společnost VAVRYS CZ s.r.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy nebo s ohledem na právní nároky.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu: 

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
* změnou nastavení vašeho účtu VAVRYS CZ s.r.o.

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

Máte právo požádat VAVRYS CZ s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

*vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu VAVRYS CZ s.r.o., společnost VAVRYS CZ s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu,
*máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí VAVRYS CZ s.r.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů,
*jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů,
*pokud VAVRYS CZ s.r.o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Právo odvolat souhlas se zpracováním 

Máte právo odvolat souhlas písemně nebo elektronicky na adresu správce nebo e-mail lucie.skoloudikova@vavrys.cz

Dále máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:

Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoliv materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.

 

ON-LINE NÁKUP

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho on-line nákupu u VAVRYS CZ s.r.o, konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vr8cení zboží a peněz prostřednictvím našich on-line služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží.  Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vašeho zákonného věku pro on-line nákup a potvrzení vaší adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb a kontroly vaší platební morálky. 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů

* kontaktní informace jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,
* platební údaje a historie plateb,
* údaje k objednávkám.

Pokud máte účet u VAVRYS CZ s.r.o., budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem nebo členstvím, jako jsou:

* identifikační údaje k účtu nebo členství,
* historie nákupů

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, a to společnostem k potvrzení vaší adresy, komunikačním agenturám k zaslání potvrzení objednávek a skladovacím a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou.

Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb VAVRYS CZ s.r.o., co se týče správy a doručení objednávky.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.

 

PŘÍMÝ MARKETING

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a standardní pošty.

K optimalizaci vašeho zážitku s VAVRYS CZ s.r.o. vám budeme poskytovat relevantní informace, doporučovat produkty, zasílat vám připomenutí produktů ponechaných v nákupním košíku a budeme vám zasílat individuální nabídky. Všechny tyto služby jsou založeny na vašich předchozích nákupech, na tom, na jaké položky klikáte a také informace jste nám poskytli.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

* kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo,
* pohlaví (pokud se tyto informace rozhodnete poskytnout),
* na jaké produkty a nabídky jste klikli.

Pokud máte účet u VAVRYS CZ s.r.o., budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem a členstvím, jako jsou:

* jméno a příjmení,
* adresa,
* historie nákupů,
* jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu. 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo společnost VAVRYS CZ s.r.o.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem. Výjimkou jsou marketingové materiály zasílané poštou, včetně katalogů, které vám zasíláme na základě svého legitimního zájmu.

Vaše právo odvolat souhlas:

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost VAVRYS CZ s.r.o. již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku,
* změnou nastavení vašeho účtu VAVRYS CZ s.r.o.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat po dobu trvání tohoto souhlasu.

 

ÚČET


Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb VAVRYS CZ s.r.o. Budeme vám poskytovat historii objednávek a podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu (včetně nastavení spojeného s marketingem). Zajistíme vám také snadné způsoby udržování přesných aktuálních informací, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje. Budete si také moci ukládat zboží do nákupního košíku, budeme vám dávat doporučení na základě vaší velikosti a budete mít možnost hodnotit zboží, které jste u nás nakoupili.

K poskytování relevantního doporučení produktů společnost VAVRYS CZ s.r.o. zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů, hodnocení zboží a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu.

Jaké typy osobních údajů sbíráme?

Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu VAVRYS CZ s. r. o. 

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

*  kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo,
* země,
* nastavení účtu,
* šifrované údaje o vaší platební kartě.

V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů:

* historii objednávek,
* údaje o doručení,
* historii plateb.

Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie:

* historie klikání
* historie pohybu a prohlížení

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu u VAVRYS CZ s.r.o.

Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.

Vaše právo odvolat souhlas:

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a VAVRYS CZ s.r.o. vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu u VAVRYS CZ s.r.o. 

Máte právo platnost svého účtu kdykoliv ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího právního sporu.

Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti VAVRYS CZ s.r.o. na adrese lucie.skoloudikova@vavrys.cz. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.

 

Zákaznický servis


Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží a technickou podporou prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů a sociálních médií.

Můžeme vás také kontaktovat v případě nesrovnalostí ohledně vaší objednávky.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií:

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,
* datum narození,
* platební údaje a historii plateb,
* údaje k objednávkám,
* číslo účtu nebo člena,
* veškerá korespondence v těchto záležitostech.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování výše uvedených služeb.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti VAVRYS CZ s.r.o.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

V případě telefonických hovorů a e-mailových protokolů a korespondence uchováváme vaše údaje po dobu 100 dnů a v případě řízení případů po dobu 12 měsíců. Pokud jde o stížnosti podané v prodejně, ukládáme vaše osobní údaje po dobu 2 let.

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:
 
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti VAVRYS CZ s.r.o. Společnost VAVRYS CZ s.r.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

 

SOUTĚŽ


Vaše údaje zpracujeme v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží. Vaše osobní údaje budou použity pro VAVRYS CZ s.r.o. ke kontaktování účastníků ohledně soutěže, před akcí a po ní, k identifikaci soutěžících, ověření jejich věku, ke kontaktování výherců a další komunikaci ohledně doručení cen.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme následující kategorie osobních údajů:

* kontaktní informace jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,
* věk,
* informace poskytnuté pro účely soutěže.


Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb doručovatelům k zaslání cen. 

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu v rámci účasti v soutěži.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 45 dnů od konce soutěže.

 

PLNĚNÍ PRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů.

To zahrnuje použití vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.

Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

*zákaznické číslo,
*číslo objednávky,
*jméno,
*poštovní adresa,
*částka transakce,
*datum transakce.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Vaše osobní údaje budou sdíleny se společnostmi specializovanými na informační technologie, které zajišťují systémová řešení v oblasti účetnictví.

Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost VAVRYS s.r.o. nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je v souladu s účetními pravidly platnými ve vaší zemi.