Doprava od 499,- zdarma!!!

Reklamace a vrácení


Důležité! Pokud máte podezření, že se zboží během přepravy poškodilo, do 24 hodin nahlaste tuto skutečnost doručující firmě. Předložte jí originální krabici a žádejte sepsání reklamačního zápisu. Tuto skutečnost nám, prosím, oznamte do 2 dnů od doručení na e-mail eshop@vavrys.cz.

Postup při vracení zboží

Nesplnila zásilka vaše očekávání? Nebo chcete vrátit jen část zásilky? Nezoufejte, zboží nám můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. (číslo vaší objednávky). Na odkazu zde si můžete stáhnout protokol o zpětném zaslání zboží, který stačí vyplnit a přiložit k vrácenému zboží.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

VAVRYS CZ s.r.o.
Uherskobrodská 983
763 26 Luhačovice

Zaplacenou částku za vrácené zboží vám vrátíme na účet, stačí jen připojit číslo bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku.

Postup uplatnění reklamace

Objevil se problém s vaším zbožím? Nevěšte hlavu, postup reklamace není nijak složitý ani zdlouhavý. Stačí, když nám na email eshop@vavrys.cz co nejdříve zašlete údaje uvedené níže:

Poškozené zboží

  • číslo faktury
  • důvod reklamace (popis závady zboží atd.)
  • fotografie poškozeného zboží i balíku, ve kterém výrobek dorazil

Nefunkční zboží

  • číslo faktury
  • důvod reklamace (popis závady zboží atd.)

Kompletní reklamované zboží (nikoliv pouze poškozenou část) zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu:

VAVRYS CZ s.r.o.
Uherskobrodská 983
736 26 Luhačovice

K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze tří možností:

  • Vrácení peněz (v takovém případě připojte i číslo svého bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku)
  • Výměna zboží
  • Oprava

Vyrozumění o reklamaci vám dáme vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace vám dáme vědět telefonicky nebo emailem.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné (stačí doklad spolu s číslem objednávky zaslat na eshop@vavrys.cz). Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.